top of page

Grafologické rozbory

„Člověk píše tak, jak kráčí životem kupředu.“ 

(in Grafologie, Jiří Kulka, 2001, Arcana)

K práci grafologa přistupuji s vědomím, že osobnost je určitým smysluplným celkem individuálních vlastností, rysů a tendencí a rukopis nástrojem, kterým se dají tyto aspekty rozpoznat. 

Proč grafologický rozbor?

Rozbor písma je jednou z diagnostických metod, kterou lze použít při zjišťování osobnosti člověka. Grafologický rozbor má význam v osobním i pracovním životě ve smyslu k hlubšímu sebepoznání. Získáte tak možnost hledat skryté stránky své povahy, které mohou být někdy i překvapivé. Informace, které obdržíte, mohou pro vás být další motivací, větším porozuměním sám sebe, ujištěním kroků na vaší životní cestě,…... 

 

Grafologický rozbor má také využití například v personalistice. Je jednou z metod, kterou lze využít při výběru vhodného kandidáta na danou pracovní pozici.

Jak je možné z písma vyčíst něco o osobnosti pisatele?

O grafologii můžeme uvažovat jako o jedné z psychologických metod, která je založená na logických principech. Rozbor písma je založen na zkoumání určitých popsatelných a měřitelných znaků, pomáhajících dotváření charakteristiky osobnosti. Dochází k maximální provázanosti grafologického a psychologického jazyka spolu s psychologickým myšlením.  Píšeme tak, jak to cítíme, jací jsme. Používáme určité formy písma, písemné znaky a významy, které nám vyhovují i když si je neuvědomujeme. Tyto významy bereme za své a tvoří naši osobnost. 

 

Písmo je vnímáno v celém jeho kontextu a z jednotlivých významů je následně poskládána osobnost. Každý člověk se projevuje různými způsoby – chováním, způsobem mluvy, oblékáním, tancem, kresbou, atd. V tanci, stejně tak jako v písmu, člověk projevuje své vlastnosti a také to, jak se cítí. To se dá dělat vědomě nebo nevědomě, když se člověk zcela oddá své náladě, svému stavu duše, sobě samému. Takto fungují i kresebné testy a projevy automatické kresby. Skrze motoriku, činnost psaní, nebo kresby se do díla dostává duše a osobnost, „nastavení“ našeho já. V písmu či kresbě  se odráží nejen momentální stav pisatele, ale i jeho jedinečnost jako celek.  

Co potřebuji pro grafologický rozbor?

základní informace o pisateli (věk, pohlaví, pravák či levák, dosažené vzdělání, současné zaměstnání, zdravotní stav)

text na libovolné téma (může být i například opis nějakého textu) v rozsahu dvaceti až třiceti řádků rukopisu (formát A4) na nelinkovaném papíru

vlastnoruční podpis

kresba listnatého stromu

kresba postavy

Ceník : 3800,- Kč
bottom of page